Valtuustoaloite 6.9.2021 Saija Hyvönen

Aloite: Kartoitetaan mahdollisuudet järjestää enemmän etäopetusmahdollisuuksia nykyisen perusopetuslain puitteissa.

Lähiopetus tulee säilyttää ensisijaisena opetuksen muotona aina kun se on mahdollista. On kuitenkin monia syitä, jotka tukevat etäopetuksen mahdollisuuden antamista, kun siihen on tarve. Eduskunnassa on jätetty aloite laiksi perusopetuslain muuttamisesta (Lakialoite 26/2020 vp). Mikäli nykyinen laki ei mahdollista etäopetuksen antamista silloin kuin se on perusteltua, ehdotetaan, että tuotetaan lainsäätäjälle tietoa tarvittavien lakimuutosten toteuttamiseksi jotta etäopetus saadaan laajemmin mahdolliseksi.

Etäopetusaihe on monestakin syystä ajankohtainen. Pandemiatilanteen opetuksia ei saa ohittaa vaan hyödyntää positiivinen kehitys. Tarve epidemian tai pandemian hallinnasta jää toivottavasti tarpeettomaksi pian, mutta on myös muita syitä pitää etäopetuksen mahdollisuutta vahvasti mukana tulevaisuudessa:

  1. Opettelu siihen, että pienessäkin flunssassa jäädään kotiin, mutta voidaan seurata opetusta voinnin niin salliessa, mikä helpottaa muidenkin hengitystie-epidemioiden hallintaa ja niistä aiheutuvia Työterveyshuollon näkökulmasta sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi, kun työpaikalle menemisen sijaan lieväoireisessa infektiossa on pystytty tekemään työ kotoa käsin eivätkä tartunnat leviä työpaikoilla.

  1. Sisäilmaoireisten pitäminen mukana opiskelussa ja työssä:, löytyy todennäköisesti opettajia jotka voisivat tehdä opetustyötä myös kotoa sen sijaan että oireilevat koulun tiloissa ja lapsia, joiden terveys ei kestä olosuhteita joita paikallisessa koulussa on. Lukuisat yhteydenotot kautta maan ovat kertoneet, että etäopetus on helpottanut monen sisäilmasta oireilevan lapsen ja aikuisen elämää ja ongelmat ovat pahentuneet taas lähiopetuksen alettua syksyllä 2021.

  1. Vaikeasti mielenterveydeltään oireilevien ja/tai kouluväkivaltaa ja kiusaamista kokeneiden oppilaiden pitäminen mukana opetuksessa, jolloin koulupelko ei olisi este Tämä voisi vähentää poissaoloja, mahdollistaa opiskelun koululla silloin, kun vointi on parempi, mutta ei pakota jättämään kaikkea opiskelua kesken silloin kun tilanne huononee.

  1. Syrjäseutujen ja pienten koulujen säilyttäminen: opetusta voidaan pitää etäyhteyksin niissä aineissa, joiden opettamiseen ei ole oppilasmäärän perusteella järkevää palkata harvinaisemman aineen opettajaa.

Nykyisin kaikissa luokissa ja lähes kaikissa kodeissa on mahdollisuus etäopetukseen ja se voidaan helposti integroida pysyväksi osaksi kaikille koulutuksen asteille. Mikäli tämä vaatii korvauksen opettajalle, opetuksen järjestämisen kokonaishyöty kansantaloudelle todennäköisesti ylittää tästä aiheutuvat kustannukset

Työterveyshuollot ja työnantajat ovat monessa sairaustilanteessa sopineet korvaavan työn malleista, jotka mahdollistavat työn soveltavaa tekemistä tilanteissa, joissa työntekijä ei ole täysin työkykyinen, mutta toimintakyky riittää kuitenkin joihinkin suorituksiin tai tekemään työtä osa-aikaisesti. Koulut voisivat alkaa suunnitella ja tehdä oman toimintamallinsa myös opetuksen osalta. Näin esim. sairaustapauksissa opetuksessa jälkeen jääminen ja kiinni ottamisen tarve olisi vähäisempää. Esim.

TEAMS-yhteyden pitäminen auki oppilaille poissaolon aikana on helposti toteutettavissa koska tahansa.

Saija Hyvönen ja muut allekirjoittajat

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa