Ryhmäpuheenvuoro Oulun talousarviokäsittely 2023

Palautetaan nyt jälleen kerran mieliin, miksi Oulun kaupunki on
olemassa. Kaupungin tarkoitus on tuottaa palveluita kaupunkilaisille.
Näistä suurin osa on lakisääteisiä. Kaupungilla on myös vapaaehtoisia
palveluita, joiden luonnetta ja määrää se voi itse harkita.

Julkista rahaa käyttävän laitoksen tulee koko ajan arvioida
rahankäyttöään kriittisesti ja pyrkiä sen tehostamiseen. Yrittäjä, joka
tekee huonoa tulosta, joutuu maksamaan sen omasta lompakostaan.
Viime kädessä lähtee alta oma koti, auto ja perhe.

Poliitikolla ei ole olemassa tulosvastuuta siinä mielessä, kuten se
talousmaailmassa ymmärretään. Ainoa, mikä poliitikkoa sitoo, on
äänestäjien tuki. Jaamme miljoonia liian helposti.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn vieraili syyskuussa Oulussa
julkisen talouden seminaarissa. Hän sanoi, että julkisen talouden
tasapainottamisen tarve on kymmenen miljardia. Oulu ei ole poikkeus,
talouden tasapainottamistoimia täytyy tehdä myös täällä. Kaupunki ei
ryhdy tähän omatoimisesti, siihen täytyy kannustaa.

Teemme säästöehdotuksia, kuunnelkaa huolellisesti:

Perussuomalaiset esittävät, että kaupungin eli veronmaksajien
omistamien kiinteistöneliöiden käyttöä tulee tehostaa pikaisesti.
Sähköiset varaukset ja sen myötä käyttö iltaisin, viikonloppuisin ja loma-
aikoina tulee saada mahdollisimman tehokkaaksi. Kaupungin tiloja tulee
myös hyödyntää vuokraamalla niitä eri toimijoille aikoina, jolloin ne eivät
ole kaupungin omassa käytössä.

Päällekkäinen viestintäkanava, Mun Oulu on ryhmämme näkökulmasta
turha kustannus. Pääasiallinen viestintäkanava, kaupungin verkkosivut
on selkeästi suositumpi tiedonhankintakanava. Esitämme, että Mun
Oulu lopetetaan. Mun Oulu on myös lukijan kannalta ongelmallinen, sillä
lukija ei tiedä, millaisilla pelisäännöillä julkaisu toimii. Kyseessähän ei
ole mikään journalistinen tuotos, vaan kaupungin oma maksettu mainos.

Talousarviosta löytyy pelkästään lisähenkilöstökuluina hyvinvointijohtaja
92 tuhatta euroa per vuosi. Neljä kotouttamispalveluiden asiantuntijaa,
eli 3370 euroa per kuukausi x 12 x 4 ja esteettömyyskoordinaattori 50
tuhatta per vuosi. Näin ei voi jatkua. Hyvinvointialue aloittaa

vuodenvaihteessa ja kaupungin rooli ja toiminnot hyvinvointiin liittyen
muuttuvat olennaisesti. Esitämme, että uusia säästötoimia ryhdytään
selvittämään ulkoisen arvioinnin toimesta käymällä läpi hallinnollisia
rakenteita ja esimies- ja asiantuntijatehtäviä.

Kaupunginjohtajan talousarviossa suunnitellaan lobbausyksikköä, jonka
kulut olisivat 500 tuhatta euroa vuodessa. On totta, että strategisten
suurhankkeiden houkuttelu kaupunkiin vaatii sellaista osaamista, jota ei
selvästi palkkalistoiltamme löydy. Virkamiesten siirtely toimikunnasta
toiseen tuskin tuottaa toivottua tulosta. Neljää uutta vakituista
rekrytointia ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä. Vakinaisten henkilöiden
sijasta painotuksen tulisi olla hankekohtaisissa sopimuksessa ja
osaamista ostaa ulkopuolelta.

Oulun pitää lopettaa kiintiöpakolaisten vastaanottaminen kulttuurisesti
vieraista maista. Pakolaisen kaupungille aiheuttamia kustannuksia
korvataan valtion toimesta vain kolme vuotta. Tosiasiassa raha ei
tietenkään riitä kattamaan tulijoista aiheutuneita kustannuksia. Kaikki
lisäpalvelut, kuten tulkkaukset maksaa kaupunki itse.

Vuonna 2015 Suomeen tulleiden pakolaisten aiheuttamia haittoja Oulun
taloudelle ja maineelle, puhumattakaan henkilökohtaisista kauheuksista,
korjataan vielä kauan. Kotouttamisessa on epäonnistuttu ja tullaan
epäonnistumaan edelleen.

‘Oulussa on tällä hetkellä noin 500 ukrainalaista pakolaista. Heitä,
pääasiassa naisia ja lapsia, olemme sitoutuneet auttamaan. He tulevat
lähialueelta ja monet heistä palaavat kotiinsa heti kun se on mahdollista.

Maahanmuutosta hyötyvät vain ulkomaista halpatyövoimaa hyödyntävät
tahot, maahanmuuton luomasta väestönkasvusta hyötyvät toimijat kuten
asuntosijoittajat, oppilaitokset ja kotoutusteollisuus, sekä
maahanmuuttajista äänestäjiä hakevat puolueet.

Oulun kaupungin on nostettava polttopisteeseen elinkeinoelämän
tarpeet sekä kuunneltava herkällä korvalla yrittäjiä. Yrittäjäkyselyn
perusteella parannettavaa riittää. Tarvitaan uutta asennetta. Se mikä
tällä hetkellä selvästi puuttuu, on yritysmyönteisen mielikuvan
jalkauttaminen ja Oulun kaupungin edunvalvonta konkreettisina
ulostuloina Oulun osalta. Lähdetään yhdessä tekemään töitä,
tavoitteena Suomen yritysystävällisin kaupunki!

Oulun ydinkeskustan kohdalla muistutamme, että elinkeinoelämän
edellytyksiä ei turvata panostamalla kävelyyn. Hieman sarkastisesti
voisikin todeta, että kaikki osaavat kävellä jo lapsesta lähtien. Nämä
uudet liikennesuunnitelmat, joissa korostetaan vain ja ainoastaan
”tehokasta julkista liikennettä” ja haaveillaan ratikasta Merikosken
silloille, eivät palvelu kaikkia kaupunkilaisia. Tämän rinnalla meidän tulisi
pohtia miksi jatkuvasti ja liki fanaattisesti vähennämme
kadunvarsipysäköintiä ja hankaloitamme yritysten toimintaa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta
Anna Koskela

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa