Valtuustoaloite: Vammaisasiamiehen toimen perustaminen Oulun kaupunkiin

Valtuustoaloite: Vammaisasiamiehen toimen perustaminen Oulun kaupunkiin

Esitämme, että Oulun kaupunkiin perustetaan vammaisasiamiehen toimi.

Suomen 5. suurimmassa kaupungissa Oulussa olisi syytä olla vammaisasiamies. Oulun kaupungin vammaisneuvosto on nostanut yhdeksi kärkiteemakseen vammaisasiamiehen toimen perustamisen Ouluun.

Vammaispalvelujen käsikirjassa vammaisasiamiehen tehtävät määritellään seuraavasti:

“Vammaisasiamiehen tehtävänä on edistää vammaisten ja liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena.

Vammaisasiamies

  • Edistää, seuraa ja selvittää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista muihin kaupunkilaisiin nähden, sekä tiedottaa ja raportoi toimenpiteistä.
  • Seuraa vammaisten henkilöiden perusoikeuksien ja syrjimättömyyden toteutumista.
  • Tekee näkyväksi epäkohtia, jotta varhainen puuttuminen niihin olisi suunnittelussa ja päätöksenteossa mahdollista.
  • Toimii asiantuntijana kaupungin työryhmissä, kehittämishankkeissa ja projekteissa vammaisuuteen ja palvelujen saavutettavuuteen liittyvissä asioissa.
  • Järjestää koulutusta kaupungin henkilöstölle, luottamushenkilöille sekä vammaisjärjestöille tehtäväkuvaansa liittyvissä asioissa.
  • Toimii tarvittaessa linkkinä kaupungin eri toimijoiden ja paikallisten vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöjen välillä.
  • Vastaanottaa kaupunkilaisten palautetta vammaisuuteen ja palvelujen savutettavuuteen liittyvissä asioissa.
  • Edistää kaupungin palvelujen saavutettavuutta sekä myönteistä asennoitumista vammaisuutta ja esteettömyyttä kohtaan.
  • Osallistuu kaupungin vammaisneuvoston työskentelyyn valmistelijana ja sihteerinä.
  • Ohjaa ja neuvoo vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.”

Oulussa 17.2.2014

Anne Snellman, ps.
Veijo Väänänen
Annemari Enojärvi
Juha Vuorio
Jenna Simula
Vaili Jämsä-Uusitalo
Olli Immonen
Ville Vähämäki

Kirjoitettu 17.2.2014

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa