Ulkoministeri Soini johtaa Barentsin euroarktisen neuvoston kokousta Oulussa

Barentsin euroarktisen neuvoston viidestoista ministerikokous järjestetään Oulussa 14.–15. lokakuuta. Kokoukseen osallistuu neuvoston jäsenmaiden sekä Barentsin alueneuvoston edustajia ja keskeisiä Barents-yhteistyön sidosryhmiä. Puheenjohtajana toimii ulkoministeri Timo Soini. Kokouksessa tarkastellaan neuvoston työn tuloksia ja tulevaa toimintaa sekä hyväksytään yhteinen julkilausuma. Oulun kokouksessa Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Suomelta Venäjälle.

Suomen kaksivuotisen puheenjohtajuuden painopisteitä ovat olleet taloudellinen yhteistyö ml. liikenne ja logistiikka, ympäristö ja ilmastonmuutos sekä nuorisoyhteistyö. Liikenteen alalla valmistui selvitys rajat ylittävistä tieliikenneväylistä ja niiden investointitarpeista. Toimia on jatkettu ympäristöä voimakkaasti pilaavien kohteiden vähentämiseksi, ja Barentsin ilmastosuunnitelma on edennyt toteutusvaiheeseen. Suomen kaudella on aktivoitu taloustyöryhmän alaisen metsäverkoston toiminta.  Lisäksi on parannettu alkuperäiskansojen osallistumismahdollisuuksia Barents-yhteistyöhön ja laadittu kattava selvitys Barentsin hankerahoituksesta.

Barentsin euroarktinen neuvosto perustettiin 22 vuotta sitten ja sen jäseniä ovat Pohjoismaat, Venäjä ja EU. Barentsin euroarktisen neuvoston tavoitteena on vakauden ja kestävän kehityksen edistäminen sekä turvallisuuden lisääminen Pohjoiskalotilla ja Venäjän luoteisalueilla.

Kirjoitettu 15.10.2015

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa