Kaupungin kehittämishankkeille parempi seuranta

Oulun kaupungin kehittämishankkeiden ja -projektien jälkiarviointia koskeva valtuustoaloitteemme, jonka ensimmäisenä allekirjoittajana oli valtuutettumme Anne Snellman, sai myönteisen vastauksen 21.11.2016 kaupunginhallituksen kokouksessa:
“Jatkotoimenpiteet
Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen konsernihallinto esittää, että kaupungin toteuttamien projektien tulokset ja projekteista saavutetut hyödyt arvioidaan ja raportoidaan jatkossa nykyistä suunnitelmallisemmin. Hallintokuntien toteuttamien projektien tulokset ja saavutetut hyödyt esitetään kuitenkin tuotavaksi puolivuosittain kaupunginhallituksen sijaan kehittämisjaostolle, koska kaupunginhallitus on päättänyt valtuustoaloitteen jättämisen jälkeen 23.11.2015 § 445, että ulkopuolisen osarahoituksen hakemisesta ja projektien käynnistämisestä päättää vuoden 2016 alusta lähtien kehittämisjaosto ja, että projektien tulokset raportoidaan kehittämisjaostolle. Edelleen, konsernihallinto esittää, että vuonna 2016 päättyneet projektit raportoidaan kehittämisjaostolle 31.3.2017 mennessä. Seuraava raportointi, vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla päättyvistä projekteista, tehdään kehittämisjaostolle 30.9.2017 mennessä. Projektien tulokset ja arviot niissä saavutetuista hyödyistä raportoidaan kehittämisjaostolle samalla syklillä jatkossa vuosittain.”
Kirjoitettu 25.11.2016

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa