Talousarviopuheemme vuodelle 2018

Ensin yleistä

Yritysten ja työllisyyden kannalta kaupunkimme taloustilanne on paranemassa. Tärkeimpänä asiana työllisyys on kääntymässä hyvään suuntaan. Työtä tulee jatkaa tämän asiantilan hyväksi.

Kaupungin lainamäärän lisääntyminen on viime vuosina pysähtynyt. Vaikka tämä ainakin osittain perustuu kertaluonteisiin tapahtumiin, niin olemme saaneet hengähdysaikaa asiantilan pysyvämpään korjaamiseen.

Tilannetta korjatessa meidän tulee kuitenkin muistaa, että kuristamalla julkistaloutta helposti tehdään myös karhunpalvelus koko kaupungin elinvoimaisuudelle. Tärkein tapa parantaa taloutta on monipuolisen yritystoiminnan edistäminen ja syrjäytymisen estäminen.

Hyvinvointialue on Oulussa onnistunut hyvin pitämään kulut kurissa asukasta kohden lasketuissa menoissa. Mutta myös sivistys- ja kulttuuripuolella kulut ovat hyvin hallinnassa. Lasta ja oppilasta kohden ne kestävät hyvin vertailun muihin Suomen parhaimpiin kaupunkeihin tällä alalla.

Haluamme kiittää kaupungin koko henkilöstöä jaksamisesta yhteisen kaupunkimme asioiden hoidossa.

Verot

Veroista sen verran, että 2000-luvulla kuntien verottajat ovat huomanneet kiinteistöt helpoksi uudeksi rahalähteeksi. Kiinteistöverot ovat kasvaneet jatkuvasti ja erityisen huonoa on, että ne ovat tasaveroja, joita peritään tulojen määrästä riippumatta.

Toivomme yhteistyötä kaikkien ryhmien kanssa jotta löydämme ratkaisuja tämän verotyypin kohtuullistamiseksi.

Koulu- ja palveluverkko

Sivistys- ja kulttuuripalvelut ovat käynnistäneet palveluverkkotyön liittyen juuri kouluihin ja muihinkin alueellisiin palveluihin. Uskomme, että työ tehdään nyt paremmilla eväillä kuin aikaisemmin ja asioiden edetessä päästään kaupunkilaisten ja koko kaupungin kannalta hyviin ratkaisuihin.

Olemme myös luottavaisia, että juuri kouluverkkoon tehtyjä edellisen valtuuston päätöksiä kunnioitetaan. Toki yksityiskohdat elävät maailman muuttuessa.

Maakuntauudistus

Tärkeä ja tavoiteltava asia tässä maakuntauudistuksessa on peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon rajapinnan hävittäminen, jotta nykyisestä osa-optimoinnista päästään eroon.

Maakuntauudistus koskee muitakin alueita, kuten pelastuslaitosta, ensihoitoa sekä kasvu- ja elinvoimapalveluja.

Kasvu- ja elinvoimapalveluissa meidän täytyy löytää parhaat yhteistoiminnan menetelmät maakunnan kanssa, koska meillä on omakin vastuu asiassa, kuten kuuluukin olla. Valmisteluvaiheessa yhteistyölle tulee löytää sujuvat, ja samalla tehokkaat menetelmät.

Nyt käynnistyvällä muutos 2020-ohjelmalla pyritään valmistautumaan maakuntauudistukseen.

Näemme, että vaikka tuo muutosohjelma on tarpeellinen, niin se ei riitä tulevaisuuden valmisteluun. Tarvitsemme pitemmänkin aikavälin suunnittelua tätä seuraavalle valtuustokaudelle ja siitä eteenpäin.

Siltä osin kuin tapahtuu liikelaitosten muuttumisia yhtiöiksi tai muita vastaavia muutoksia, tulee siirtyvien työntekijöiden asema varmistaa oikeudenmukaiseksi.

Henkilöstö on joka tapauksessa avainasemassa asiakasrajapinnassa, joka useimmiten on kaiken toiminnan tarkoitus sekä kunta- että maakuntatasolla.


Yhdyskuntarakenne
Joukkoliikenne on meidän kaikkien iloksi tullut suositummaksi ja osoittaa pari vuotta sitten tehdyn uudistamisen onnistuneeksi.

Uskomme, että nykyisellä joukkoliikenteen kehityspolulla kannattaa edetä ennen aivan uusia avauksia. Sillä pystytään myös nopeasti reagoimaan vaikkapa yliopiston ja ammattikorkeakoulun uusiin tilaratkaisuihin, joista tulee suuria haasteita sekä liikkumiseen että asumiseen.

Tuon korkeakoulumuutoksen myötä kaupunkiin näyttäisi tulevan toinen keskusta nykyisen rinnalle. Yhdyskuntapalvelujen kannattaakin edelleen kehittää suunnitelmia näiden kahden alueen yhdistämiseksi. Pyöräily ja kevyt liikenne tulee myös ottaa hyvin huomioon noissa muutoksissa.

Viime valtuustokauden lopussa käynnistyneet kaupunkirakenteen visioinnit ovat tervetulleita, ja odotammekin näistä tuloksina esimerkiksi suistoa ja merellisyyttä tuleviä pitkän aikavälin näkemyksiä.

Matkakeskuksen alueen laajemmat suunnitelmat Raksilan ja Keskustan yhdistämiseksi kongressi- ja tapahtumakeskuksineen ovat kannatettavia hankkeita, joiden tulevia etappeja odotamme innolla.

Torikokonaisuus tulee kuitenkin säilyttää ihmisten kohtaamispaikkana ja on tärkeää parantaa sen merellisyyttä.

Tuleva valtuustokausi

Tavoittelemme hyvää yhteistyötä ryhmien välille myös tulevana kautena.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa