Talousarviopuheemme kaupunginvaltuustossa

Yleinen taloustilanne

Nyt on kulunut neljä ja puoli vuotta kuntaliitoksemme sopimisesta vuonna 2010. Suunnitteluvaihe oli pitkä ja sen aikana karanneet investoinnit haittaavat vieläkin taloudenpitoamme.

Tänä aikana on myös realisoitunut vähintäänkin Euroopan Union laajuinen talouslama. On huomattavaa, että EU:ssa harjoitettu pankkien etujen turvaamiseen tähdännyt talous- ja finanssipolitiikka on eräs keskeinen syy nykyiseen talousahdinkoon. Ja täällä Unionin reuna-alueilla se näkyy erityisen voimakkaana. Uskomme kuitenkin edelleen nuorekkaan Oulun mahdollisuuksiin näissäkin murroksissa.

Ruotsissa joustava valuutta ylläpitää vientiteollisuutta myös notkahduksissa, kuten myös opimme oman rahan aikaan Suomessa 90-luvun alun lamassa. Ruotsin esimerkin mukaisesti meidänkin kannattaisi harkita omaan valuuttaan siirtymistä. Toki tilapäistä paranemista voi tapahtua joissain olosuhteissa. Mutta Venäjän pakotteisiin mukaanmeno puolestaan huonontaa Suomen taloustilannetta.

Oulun tilanne

Kuitenkin meillä Oulussa on myös hyviä merkkejä ilmassa, Nokialta ja muista yrityksistä vähennetyn henkilöstön ennakkoluulottomalla uusien yritysten perustamisella on saatu uutta vireyttä ja liiketoimintaa aikaiseksi. Nokian jäljiltä on syntynyt jo 400 yritystä. Tämä ilmapiiri kannustaa myös uusia ICT-alan kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Ouluun. Tätä on jo tapahtunut.

Myös muiden alojen yrityksillä on kasvupotentiaalia ja kaupungin tuleekin tehdä kaikkensa yritysten aloitus- ja toimintaedellytysten edistämiseksi.

Toivokaamme, että uudet liiketilat keskustassa elävöittävät keskustaamme. Oulun Energian tuleva Toppila ykkösen korvausvoimala on tervetullut suurinvestointi alueellemme.

Huonon yleisen taloustilanteen myötä vähentyneet verotulot, lisääntyvät kunnalliset velvoitteet, joiden kanssa samanaikaisesti valtio vähentää osallistumistaan kuntatason kustannuksiin, aiheuttavat pääosan talousongelmista. Jotka lopputulemana näkyvät jatkuvana runsaana velanottona. Vaikka velanotto saattaa olla taittumassa, mitään loppua sille ei ole vielä näkyvissä.

Työllisyys ja yrittäjyys

Työllisyystilanne kaupungissa on huono. Tämän johdosta tulee työskennellä kahdella tasolla: sekä elinvoimaisuuden parantamisessa, että syrjäytymisen ehkäisyssä. Erityisesti nuoriin tulee panostaa jotta he pysyvät yhteiskunnan toiminnoissa mukana. Tämä on äärimmäisen tärkeää.

Pienyrittäjien kansalaisturva on Suomessa valitettavan heikko, tähän toivommekin kiinnitettävän huomiota siltä osin kuin se kaupungin toimenpiteillä on mahdollista.

Hyvinvointipalvelut

Suurena kysymyksenä tulevalle vuodelle on hyvinvointipuolen palveluverkon uusiminen, jossa nykyiset terveysasemat muuttuvat hyvinvointialueiksi, joissa on laajemman palveluvalikoiman hyvinvointikeskuksia sekä hyvinvointipisteitä. Hyvinvointipisteiden määrittely on tällä hetkellä kesken ja perussuomalaiset pitävät tärkeänä että näissä pisteissä on kaikille asukkaille tarjolla perusvastaanotot lääkärille ja hoitajille.

Omaishoitajien työ on tärkeää kaikkien osapuolten kannalta. Myös esimerkiksi vammaisten lasten koulunkäyntiavustukseen tarvitaan jatkuvuutta. Monille ihmisille henkilökohtaiset avustajat ovat elinehto elämisessä. Myöskään ennakoivasta perhetyöstä ei tule säästää lyhytnäköisesti.

Oulu-lisä saanee laajan hyväksynnän tältäkin valtuustolta. Asukastupatoiminnassa katsomme, että edelleen pätee se mitä yhdistymissopimuksessa tästä kirjattiin.

Sivistys ja kulttuuri

Uuden Oulun kouluverkko on myös muutoksessa. Perussuomalaiset pitävät tärkeänä pienille koululaisille lähikouluperiaatetta. Lähitulevaisuudessa myös lukioverkkoa tullaan tarkastelemaan uudelleen. Perussuomalaiset lähtevät siitä, että entisten kehyskuntien lukiot tai vastaavat toisen asteen koulutuspaikat tulee säilyttää. Ylipäätään tasapuolinen koulutuksen peruspalvelujen tarjonta on tärkeää jopa syrjäytymisen estämisessä.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä erityisopetusta tarvitsevien vammaisten ja muiden tarvitsemiin palveluihin. Esimerkiksi Tuiran Leinonpuiston koulun tulevien suunnitelmien on hyödynnettävä nykyisistä järjestelyistä saadut hyvät pedagogiset ja vuorovaikutukseen liittyvät kokemukset.

Kansainvälinen koulu on esimerkki asiasta, joka on tärkeää Oulun elinvoimaisuudelle. Kaikki ryhmät pitävätkin koulun IB-akkreditointia erittäin tärkeänä kaupungille ja jopa tälle alueelle.

Nämä palveluverkkoihin liittyvät kysymykset ovat herättäneet paljon tervetullutta kansalaistoimintaa, joilla on saatu sekä virkamiehille että meillä luottamushenkilöille uuttakin tietoa.

Yhdyskuntarakenne

Oulun seudun uusi joukkoliikenne on nyt ollut kesästä lähtien käytössä. Joukkoliikenteen linjaston on tarjottava hyvinvoinnin palveluverkon sekä kouluverkon tarpeisiin sopivat palvelut. Siksi pidämme lisäpanostusta joukkoliikenteeseen välttämättömänä.

Kaupungissa on otettu käyttöön uusi vyöhykehinnoittelu tonttien vuokrissa ja hinnoissa. Tämä on aiheuttanut ymmärrettävää palautetta tilanteissa, joissa vuokriin tai omistustonttien kiinteistöveroihin on tullut korotuksia; monille ihmisille tällaiset lisäkustannukset ovat merkittäviä menoeriä. Näissä onkin tavoiteltava kohtuullisuutta.

Valtuustossa käsiteltiin hiljattain rakentamattomien tonttien kiinteistöveroa; perussuomalaiset olivat yksimielisinä kumoamassa näille esitettyä lisäveroa. Jos rakentamattomat tontit ovat jollain alueella yhdyskuntarakenteen kannalta ongelma, niin näihin on kaupungilla muitakin puuttumiskeinoja olemassa.

Tämän valtuustokauden alussa poliittisilla ryhmillä eräitä suuria linjauksia oli päätös suunnitelmasta Korvensuoran uuden koulun rakentamisesta. Nyt myös Hiukkavaara monitoimitaloineen on etenemässä suunnitelmallisesti. Samoin kuin aluetta palveleva Poikkimaantien siltakin, jonka rakennustyöt ovat alkamassa. Uusia koulu- ja päiväkotirakennuksia on tulossa lisäksi Metsokankaalle, Mäntylään ja Ritaharjuun.

Perussuomalaiset pitävät tärkeänä että myös entisten kehyskuntien käyttökelpoiset rakennukset hyödynnetään kaupungin työtiloina. Esimerkkeinä ovat tällä hetkellä tyhjillään olevat Oulunsalon ja Kiimingin entiset kunnantalot.

Tällöin säästyy nyt ulkopuolisissa vuokratiloissa olemisen kustannukset. Lisäksi esimerkiksi Ylikiimingin kunnallisia rakennuksia tulee säilyttää käytössä palvelu- ja harrastetiloja varten. Tästä onkin selvitys kaupungilla käynnissä.

Jostain syystä Oulu näyttäisi unohtaneen merellisyyden mahdollisuudet matkailun ja julkisuuskuvan kannalta. Pyrkikäämme yhdessä lisäämään tätä. Myös torin ranta kuuluu tähän perinteelliseen kokonaisuuteen ja uusiin rakennuksiin tuleekin suhtautua siellä varauksella.

Hallinto ja omistajaohjaus

Tulevana vuotena kaupunginhallitus ja sen kehitysjaosto sekä poliittiset ryhmät suunnittelevat kaupungin tulevaa johtamisjärjestelmää valtakunnallisen SoTe-uudistuksen rinnalla. Tässä tulee panna paino tehokkaaseen toimintaan ja matalaan organisaatioon, jossa myös työntekijöiden sanalla on merkitystä. Henkilöstö onkin kaupungin tärkein voimavara.

Yhtiöiksi muuttuneet liikelaitokset tarvitsevat uudenlaista valvontaa, koska osakeyhtiöiden omistajaohjausta ei voi hoitaa samalla tavoin kuin liikelaitosten. Tätä varten perustetaan konsernijaosto kaupunginhallituksen alaisuuteen.

Ja lopuksi

Muistakaamme sotiemme veteraaneja, sekä nyt itsenäisyyspäivänä, että tietenkin myös muulloin.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa