Ryhmäpuheemme kaupunkistrategian käsittelyssä 26.2.2018

Eräs kuntalain valtuustolle antama tärkeä tehtävä on strategiasta päättäminen. Tämä työ tehdään yleensä uuden valtuuston alkuvaiheessa.

Valmistelujen ja ryhmätöiden pohjalta visioksemme on muotoutumassa Valovoimainen Oulu.

Viime vuosikymmeninä Oulu ja Oulun seutu ovat kuuluneet Suomen parhaiten menestyneisiin alueisiin. Katsottiinpa tätä sitten väkiluvun, menestyneiden yritysten, alueen liike-elämän keskuksena olemisen, koulujen ja oppilaitosten, korkean teknologian tai yliopiston menestyksen kannalta.

Erityistä parantamista puolestaan on esimerkiksi työllisyydessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Toki kaupungin taloudenpidon tulee olla myöskin tasapainossa.

Esitetyssä strategiassa nämä yhdistyvät hyvin lauseeseen: ”Vuonna 2026 Oulu on pohjoisen kestävästi kasvava keskus”. Tämä visio on haasteellinen, koska tiedämme että kasvu ei ole mikään luonnonlaki, vaan erityisesti tästä eteenpäin kasvu sekä hyväntuulinen ja innovoiva ilmapiiri täytyy ansaita kaupungin jatkuvan kehittämisen ja ihmisistä huolehtimisen kautta.

Arvot Rohkeus, Reiluus ja Vastuullisuus ovat osoittautuneet kestäviksi periaatteiksi, joista on syytä pitää edelleen kiinni.

Oulu on tunnetun historian ajan ollut osa kansainvälistä verkostoa, ja tämän näemme myös Oulun tulevaisuuden suuntana. Oulun tunnettuvuutta tuleekin kehittää ja ylläpitää sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Toki tämä onnistuu vain jos Oulu ansaitsee sen teoillaan ja olemuksellaan. Alueen epävirallisena pääkaupunkina meillä on erityinen vastuu alueen kulttuurin ja kulttuuriperimän sekä luonnonarvojen ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Kansainvälisyyteen ja kansallisena aluekeskuksena olemiseen liittyvät oleellisesti hyvät kulkuväylät eri suuntiin ja eri välineillä. Tässä aihepiirissä merellisyys on alue, johon tulee erityisesti panostaa, koska tämä on viime vuosikymmeninä jäänyt vähemmälle huomiolla.

Oulun kaupunki on menestynyt vuosisatoja suomenkielisenä, sekä Ruotsin vallan aikana hallitsijan kieltä tämän lisäksi käyttäneenä. Meille perussuomalaisille on päivän selvää, että skandinaaviseen perinteeseen kuuluva yksikielisyys on ainoa mahdollisuus muodostaa yhtenäisyyttä ja omaa kulttuuria ja sitä kautta menestystä.

Ilman omaa sivistyskieltä, suomea, meillä ei olisi vaikkapa Nokian maailmanmenestystä. Suomenkielellä opiskelleet insinöörit valloittivat maailman vankalla osaamisella, ennakkoluulottumuudella ja englanninkielella. Englannin kieltä ja sen käyttöä tuleekin opettaa kouluissa vahvasti edelleenkin. Me perussuomalaiset pidämme tärkeänä myös muiden maailmankielien opiskelua kaupungissamme.

Lähtökohtana on, että kaupunkiimme asettuvat ihmiset opettelevat suomen kielen ja kielitarjonnan tulee olla sen mukaista. Ryhmällämme onkin esitys tähän asiaan.

Oulussa ihmisillä pitää olla turvallinen olo ja ihmisten kokea että Oulu tarvitsee heitä. Eräs tapa vähentää syrjäytymistä on varmistaa kasvaville nuorille omat paikkansa yhteiskunnassa ja saada nuoret tuntemaan itsensä tarpeellisiksi kulttuurimme ja yhteiskuntamme osiksi.

Yhdessä tekemällä jatkamme Oulun menestystarinaa.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa