Perussuomalaisten vaihtoehto kouluverkkoon

Oulu on laatimassa uutta kouluverkkosuunnitelmaa. Tiedämme, että taloudellinen tilanne Oulussa on edelleen heikko, vaikka olemmekin joka vuosi tilinpäätösaikaan todenneet, että tilanne ei ollut niin huono kuin talousarviota laadittaessa esitettiin.

Ouluun syntyy lisää lapsia, mikä on hyvä asia. Oulun raadeissa olemme saaneet kuulla virkamiesten esityksiä kouluverkon uudistamisesta. Esitetyissä malleissa on pyritty siirtämään joko kaikki tai suurin osa lukioista keskustaan, missä ei asu paljoakaan lukioikäisiä. Sen sijaan alakouluikäisten määrä on kasvussa myös Oulun keskustan alueella.
Suurin osa Oulun koululaisten kasvun määrästä tapahtuu kanta-Oulun alueella, kuten Hiukkavaarassa. Loppu jakaantuu melko tasan kolmen isoimman entisen kehyskunnan alueilla. Kouluverkkoesityksissä johtavana teemana viimeisen parin vuoden aikana näyttäisi olevan ollut lukioiden siirtäminen näistä entisistä kehyskunnista Oulun keskustaan muutaman neliökilometrin alueelle. 
Asia esitetään siten, että tällöin entisistä kehyskunnista vapautuvista lukiosta saadaan tiloja perusopetuksen käyttöön ja vältyttäisiin peruskoulujen lisärakentamisilta noissa kunnissa. Lukiolaiset puolestaan voitaisiin sijoittaa kanta-Oulussa eri käytöistä mahdollisesti vapaiksi jääviin vanhoihin koulurakennuksiin.
Perussuomalaisten mielestä terveet ja tarkoituksenmukaiset koulurakennukset tulee säilyttää nykyisissä käytöissään ja välttää koulu- koulurakennusratkaisujen laajoja muutoksia. Esimerkiksi mainittujen Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon lukiot kuuluvat juuri tähän ryhmään.
Perussuomalaiset ovat myös huolissaan siitä, että jo viime vuonna talousarviota tehtäessä tiedossa olleet kiireelliset koulujen uudistamishankkeet (Laivakangas, Leinonpuisto ja Salonpää) eivät etene, koska nyt odotetaan tämän selvityksen tuloksia ja mahdollisia päätöksiä.

Lukiolaisten päivät ovat pitkiä ja läksyjä on paljon. Keskustaan on kaikista entisistä kehyskunnista matkaa tyypillisesti vähintään 20 kilometriä. Eivätkä kaikki suinkaan edes asu kirkonkylillä, mistä kulkisi toimiva joukkoliikenne. Kiimingin lukio on Suomen 10 parhaan lukion joukossa, kun mitataan, miten se on pystynyt parantamaan tuloksia. Nämä tulokset ovat konkreettinen osoitus siitä, mikä merkitys 20/80 tuella on oppilaille, jotka tukea ja apua erityisesti tarvitsevat. Suurissa jättilukioissa on vaarana, että tällainen tukeminen ei ole mahdollista. Koulutus on tärkein voimavaramme!

Oulun Perussuomalaiset toivovat, kuten esitimme jo viime vuoden talousarvion käsittelyssä, että kouluverkkokeskusteluun avataan vielä neljäs vaihtoehto, joka luodaan oppilaiden ehdoilla ja jossa reuna-alueiden lukiot säilytetään. Huomionarvoista on esimerkiksi se, että useissa Suomen parhaimmissa lukioissa on korkeintaan 400 oppilasta.”

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa