Oulun Perussuomalaisten kannanotto kotimaisen energian ja työn puolesta

Suomi on saattanut itsensä tuontienergian varaan energiankäytön kotimaisuuden ollessa vain 34 prosenttia. Esimerkiksi pääkaupunkiseutu lämpiää pääosin fossiilisen tuontienergian avulla. Samaan aikaan energian kauppataseen vaje on meillä noin kahdeksan miljardia euroa vuodessa.

Silti erityisesti Pohjois-Suomi on rikas energiavaroiltaan. Tällä hetkellä kuitenkin Suomi on heikentämässä Pohjois-Suomen oman energian ja siihen liittyvän suomalaisen työn käyttöä mm. turvetuotannon vähentämisellä. Tämä vähentäminen tapahtuu nykyisellä turpeelle määrätyllä energiaverolla sekä turvetuotannon luvituskäytännön muuttumisella erittäin hitaaksi ja vaikeaksi.

Parhaillaan eduskunnassa on käsittelyssä uusi ympäristönsuojelulaki. Tuo laki tulee vaikuttamaan huomattavasti Pohjois-Suomen energiavarojen käyttöön. Oulun Perussuomalaiset toivoo eduskunnalle viisautta ottaa Pohjois-Suomen ihmiset huomioon lainsäädännössään.

Yhteiskunnan tulisi edistää Pohjois-Suomen erilaisten bioenergioiden sekä nykyisiä, että kehitteillä olevia uusia käyttötapoja. Uusilla käyttötavoilla on mahdollista tehdä pienimuotoisesti sähköä ja lämpöä sekä toisaalta kaasua ja polttonesteitä. Raaka-aineina voi olla tavallisten (puu-, hake-, turve-, ym.) biomateriaalien lisäksi sekä maatalous- että yhdyskuntajätteitä. Näiden menetelmien käyttö luo lisää työtä ja hyvinvointia sekä parantaa kauppatasetta, sekä mikä tärkeintä, energiaomavaraisuutta. Järkevästi toimimalla edistämme myös tämän alan kotimaista teknologiaa, jolle meidän kannattaa luoda hyvät elinmahdollisuudet.

Oulun Perussuomalaiset, 16.2.2014

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa