kannanotto Oulun joukkoliikenteestä

Oulun joukkoliikenne siirtyi 1.7.2014 alkaen uuteen aikaan, kun voimaan astui uuden joukkoliikennelain mukainen liikennöinti. Joukkoliikenteen järjestämisvastuu siirtyi tuolloin toimivaltaiselle joukkoliikenneviranomaiselle. Oulun seudun joukkoliikenneviranomaisen tehtävien hoitamisesta on vuodesta 2013 alkaen vastannut Oulun, Iin, Tyrnävän, Limingan, Muhoksen, Lumijoen ja Kempeleen yhteinen toimielin, Oulun seudullinen joukkoliikennejaosto.

Joukkoliikenteen järjestämistavan muutos vaikuttaa Oulun kaupungin talouteen. Asiakastulot ovat tätä ennen ohjautuneet liikennöitsijälle, jatkossa ne tilitetään kaupungille, joka maksaa liikennöitsijälle kilpailutuksen mukaisen kiinteän korvauksen liikenteen ajamisesta. Liikennöitsijän kannalta on siis aivan sama istuuko bussin kyydissä ketään. Kaupungin ja veronmaksajien kannalta tilanne taas on edullisin, jos bussit ovat täynnä matkustajia.

Joukkoliikenne on käynnistynyt Oulussa yskähdellen. Joulukuun 2013 kaupungin valtuuston kokouksessa SDP:n esityksestä ja Keskustan ja Kokoomuksen vahvalla tuella päätettiin antaa Oulun joukkoliikenteelle paljon vähemmän rahaa, kuin mitä ylin joukkoliikenteestä päättävä elin Oulun seudullinen joukkoliikennejaosto oli omissa päätöksissään linjannut. Tehty päätös johti joukkoliikenteen palvelutason rajuun karsimiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että bussi tulee suunniteltua harvemmin pysäkille.

Joukkoliikenteen uudistuksessa ollaan siinä vaiheessa, että linja-autot on saatu ajamaan uusilla aikatauluilla, värityksellä, linjanumeroilla sekä reiteillä. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus uudistaa lippu- ja maksujärjestelmät. Vaikka joukkoliikenteen palvelutaso on poliittisten päätösten vuoksi jouduttu karsimaan minimiin, tarjoaa kuitenkin uusi lippujärjestelmä uusine hintoineen mahdollisuuden parantaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta.

Uudistuvan joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän tulee olla oululaisten kannalta mahdollisimman tasapuolinen, jottei kaupungin reuna-aluilla asuvat kansalaiset joudu täysin eriarvoiseen asemaan. Lippujärjestelmän tulee olla riittävän yksinkertainen ja lippujen hankinnan tulee olla helppoa lipunmyyntiverkoston ollessa riittävän laaja.

Pyörätuolin ja saattajan lisäksi samanarvoiseen asemaan tulee saattaa muutkin henkilökohtaista avustajaa tarvitsevat ryhmät, kuten näkövammaiset. Lastenvaunujen ja saattajan tulee saada matkustaa julkisessa liikenteessä joustavasti, jotta liikennöinti olisi sujuvaa ja turvallista. Sotiemme veteraanit ovat itseoikeutettuja maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Eläkeläisille ja työttömille tulee tarjota edullinen joukkoliikenteen vaihtoehto ruuhkattomina vuorokauden aikoina. Opiskelijoiden ja työssäkäyvien tulee päästä toimipisteilleen ajallaan. Työmatkalipun olemassa oloa ja käyttömahdollisuutta pitää markkinoida yrityksille.

Tervetullut uudistus on lapsilipun ikärajan nosto yhdestätoista vuodesta kuuteentoista vuoteen. Kannatettavaa on myös siirto-oikeuden muuttuminen siten, että vaihtoja autosta toiseen saa tehdä rajattoman määrän ja suunnasta riippumatta vaihtoajan puitteissa. Vaihtoaika lasketaan ensimmäisessä autossa ostetusta tai leimatusta matkalipusta.

Jatkossa myös linjaston tulee kulkea tärkeimpien kaupungin tarjoamien palveluiden kautta, kuten hyvinvointikeskukset ja -pisteet. Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen 2015 tulee tehdä korjaus, jossa lisätään joukkoliikenteen määrärahoja, jotta joukkoliikenne saadaan oikeasti toimimaan ja toimitaan strategian mukaisesti mahdollistaen joukkoliikenteen käytön kasvaminen.

Oulun Perussuomalaisten valtuustoryhmä, 14.10.2014

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa