Kannanotto iin tuulivoimaloita koskevaan kirjoitukseen.

Kannanotto ja samalla vastine 14.11. Kalevan mielipidepalstalla Iin uusia tuulivoimaloita koskevaan kirjoitukseen.

Kirjoituksessa maalailtiin lottovoittomaisia tunnelmia tuulivoimaloiden tuomien mm. kiinteistöverotuottojen osalta, jotka olisivat miljoonan luokkaa vuositasolla muutamien kymmenien voimaloiden osalta (kymmeniä tuhansia euroja/tuulivoimala). Tämä näkökulma on tyypillinen liberaalien poliitikkojen antama vapaa lippu uusiutuvan energian osalta.
Laskelmissa ei perusteellisesti otettu huomioon kustannuksia syöttötariffista, infrasta ja voimaloiden romuttamisesta. Lopputulema on, että kansalaiset joutuvat maksamaan yhä enemmän energiastaan ja sen lisäksi maksamaan ympäristöstä. Puhutaan helposti miljoonan euron kuluista kuluttajalle/yhteiskunnalle.

Lyhyt kommentti kiinteistöverosta: kiinteistöverohan sisältyy tuotteen hintaan (tässä tapauksessa sähkön kilowattitunti hintaan). Kiinteistöveroa voidaan katsoa tuotoksi koko kunnalle vain, jos tuulivoimala sähkö myydään Iin kunnan ulkopuolelle. Muuten vero on vain rahan siirtämistä kunnassa tililtä toiselle (vertaa Suomen metsäteollisuus, vientitulo).

Mielipide kirjoituksessa annettiin kuva tuulivoimaloiden 20-30 vuoden käyttöiästä. Keskimääräinen käyttöikä käytännössä osoittautunut yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa 10-12 vuoden tasolle. Siten odotettavissa olevien tuottojen kassavirta jää saamiemme tietojen mukaan jopa puoleen kirjoituksessa esitetystä.

Laparikot ja lavan palasten irtoamiset.
Mielipide kirjoituksessa lisäksi maalailtiin tuulivoimaloiden tiestön avaavan mahdollisuuksia marjastamiseen ja muuhun alueen käyttöön. Ohjeemme kuitenkin on: ÄLÄ MENE! Maailmanlaajuisten tilastojen perusteella vuositasolla roottorien lapojen rikkoja ja niiden palasia irtoaa 0,54 %:ssa lavoista. Lapoja on lentänyt kokonaisina pisimmillään 300 metrin päähän ja lavanpalasia 1600 metrin päähän. Joten harkinnan arvoista lienee Iissä olisin päinvastoin määritellä erimerkiksi 2 km turvaraja tuulivoimaloiden ympärille?

Mitä seuraa voimalan käyttöiän tultua täyteen? Saksalaisten tutkimusten mukaan seuraavien vuosien aikana purettavista tuulivoimaloista muodostuu vuositasolla keskimäärin 50000 tonnia vaikeasti kierrätettävää GRP-jätettä, huippuvuonna 2030 luvulla vuosittainen GRP-jätemäärä nousee jopa 70000 tonniin. Yhtä tuulivoimalaa kohden muodostuu keskimäärin noin 20 tonnia vaikeasti kierrätettävää jätettä. Saksalaisten viranomaisten mukaan kuitulujitetun muovin purkaminen ja kierrättäminen vastaa riskiltään asbestin tasoista terveysriskiä. Saksalaisten viranomaisten tutkimuksissa kierrätysjätteen ’käsittely kohtuullisin taloudellisin kustannuksin on tuskin mahdollista’.

Seuraavassa lyhyesti kuvaus Saksan ja Yhdysvaltojen Iowan purku- ja kierrätyskustannuksista lapojen, turbiinien, runkojen ja perustuksien osalta. Yleisesti voidaan todeta, että ilman massiivisia kierrätyskuluihin kohdistuvia tukia, tuulivoimala yritykset tullaan ajamaan konkurssiin, jolloin jälkityö jää yhteiskunnan tehtäväksi. Perustelut seuraavana:

Lapojen ja turbiinien kierrätys/hävitys:
Yhdysvaltojen Minnesotan kokemusten mukaan yhden turbiinin esimerkiksi Xcel Energyn ja Chippanewan tuulivoimalaprojektien kokemusten mukaan turbiinien kierrätyskulut vaihtelivat 532000-410000 dollarin välillä (483000-373000 euron). Nämä arviot konservatiivisia. Kierrätyskulut muodostuvat toksisesta muovista ja lasikuidusta rakennetuista lavoista (paino 10-15 tonnia), öljystä, liukasteista, metalleista, tornin lasikuidusta ja 400-500 kuutiometristä (m3) teräksellä vahvistettua betonia perustuksissa.

Perustuksien hävittäminen/kierrättäminen:
Perustuksien kierrättäminen. Normaalisti saksalaisissa laskelmissa on oletettu poistettavan tuulivoimalan perustuksien hävittämisen koskevan rakenteita, jotka ulottuvat korkeintaan noin 1-2 metrin syvyyteen. Loput perustuksista on ollut tarkoitus kätkeä peitetyn maan alle. Saksalaisissa tuulivoimaloissa ankkuriperustus yltää jopa 20 metrin syvyyteen. Massaa perustuksissa noin 3000 tonnia. Näiden perustuksien poisto kulut Saksassa arviolta useissa sadoissa tuhansissa euroissa. Tätä ankkuroinnin hävittämistä ei yleensä ole otettu huomioon kierrätys laskelmissa.

Saksan käytöstä poistettavien turbiinien kierrätyskulut yhdysvaltalaisilla valuutta korjatulla kustannuksella yhteensä 2753100000 euroa (2,7531 miljardia euroa). Näiden turbiininen vuosittainen sähkötuotanto Saksan keskimääräisellä käyttö prosentilla (10% ) on noin 39 420 000 MWh. Tästä laskelmasta seuraa kierrätyskulut =0,007 e/kWh. Esimerkiksi suomalaisen tuulivoimalan tuottamasta sähköstä peritään tällä hetkellä kierrätys- ja purkukuluihin keskimäärin varattu 0,002 e/kWh. Oletusarvona suomalaisen tuulivoimateollisuuden käyttöiälle on 20 vuotta tai enemmän, yleisesti 30 vuoteen saakka. Laskelma osoittaa turbiinien kierrätyskulujen osalta noin 70 % vajetta. Jos tuulivoimaa tarjoava yritys menee konkurssiin, lankeaa kustannus turbiinien purku- ja kierrätys kuluista luonnollisesti maanomistajalle tai julkiselle sektorille (ympäristöterveys!).

Siirrytään nyt turbiinien purkamisen jälkeen perustuksien hävittämis- ja kierrättämiskuluihin. Jos saksalaisten kokemuksissa perustuksien purku- ja kierrätyskuluiksi sovitaan esimerkiksi 400000 euroa/turbiini, saadaan tuotettua kWh:a kohti kuluksi noin 0,007e/kWh. Yhdysvaltalaisissa tuulivoimala-alueilla yli 1,2 metrin syvyydessä olevat kaapelit jätetään paikoilleen. Tätä osuutta yllä olevassa laskelmassa ei yleensä ole otettu huomioon.

Yhteenveto
Edellä lasketun saksalaisen tiedon perusteella turbiinien osalta kierrätys/hävitys-kustannus nykytiedon perusteella luokkaa 0,007 e/kWh. Perustusten kierrätys/hävityskustannus jopa 0,007 euroa/kWh. Joten nykyiseen tuulivoimala teollisuuden 0,002 euron/kWh kierrätys maksuihin tarvitaan konservatiivisella arviolla jopa 7 kertainen korotus.

Käytännön kierrätys vaihtoehtoina tuulivoimaloiden ongelmajätteille on esitetty niiden viemistä Afrikkaan. Joka tapauksessa Yhdysvalloissa Sioux Falls ei enää suostu vastaanottamaan tuulimyllyjen siivekkeitä, koska ongelmajätteenä vievät runsaasti tilaa.

Tulevaisuudessa on suuri todennäköisyys, että halvempi sähköntuotanto menetelmä (esimerkiksi pienydinvoimala) ajaa ohi matala-intensiteetin energiatuotannosta (tuuli-aurinkovoima). Tällöin tuulivoimalan rakenteista uhkaa tulla rapistuva, 100-metrinen monumentti epäonnistuneesta, toksisesta ympäristö ideologiasta. Lopputuloksena rakennus aikana tuhottu ympäristö, lisääntyvät ympäristöterveyden ongelmat……. Jopa miljoonaan euroon kohoavat jälkikäsittelykulut yksittäisestä tuulivoimalasta….Kaiken lisäksi merkittävä osa tuulivoimaloiden rakenteista on tuotettu ulkomailla (kauppatase vaikutus negatiivinen!). Ja tähän mennessä ei tuulivoiman osalta ole lainkaan käyty läpi kasvien kokemaa barostressiä (kasvu -8-15%), eläinten barotraumoja tai ihmisille pitkäaikaisaltistuksen aiheuttamia mahdollisia terveysvaikutuksia (lisääntyneet itsemurhat?, muut vaikutukset?). Oulun Perussuomalaiset kannattavat parempia energian tuotantovaihtoehtoja.

Oulun Perussuomalaiset

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa