Talousarviopuheemme vuodelle 2019

Kiitos puheenjohtaja, lyhyesti muutama sana ja nosto näistä talousasioista,

meillä on pitkän myönteisen väestökehityksen tilanne hidastumassa. Tähän liittyen nyt saavutettu sopu erityisesti noista varhaiskasvatuksen ryhmäkokoasioista on erittäin tärkeä, jolloin voimme tuoda myönteisen viestin lapsiperheille ja sellaisiksi aikoville.

Nuorten muutkin palvelut, ensi sijassa koulut ja näiden oheispalvelut tulee turvata sillä tavoin, että se tuo myönteisen viestin lapsiperheille pysyä ja tulla tänne.

Sen sijaan ikääntyvien määrä tulee jatkossa kasvamaan, johon pitää varautua tuleepa maakunta- ja sote -uudistus taikka ei. Tämä tarkoittaa suurta panostusta vanhusten palveluihin, jotta voimme tarjota heille arvokkaan vanhuuden.

Maakuntauudistuksen viivästämisen vuoksi kannustamme jatkamaan yhteisteistyön syventämistä esimerkiksi sairaanhoitopiirin kanssa, jolloin opitaan löytämään yhdyspinnassa parhaimmat tavat palvella alueen asukkaita.

Suurin haaste terveydenhoitopuolella on hoitoon pääsy, tähän on kiinnitettävä runsaasti huomiota.

Myönteinen työllisyyskehitys näkyy monella tavalla talousluvuissa sekä yleisessä hyvinvoinnissa elinvoimaisuutta edistävänä, ainakin verrattuna päinvastaiseen tilanteeseen,

Kannustammekin meitä kaikkia kaupungin erilaisia toimijoita edistämään yritysten perustamista ja helpottamaan yritysten toimintaa, toki siten että palkat pitäisi pystyä maksamaan liiketoiminnan tuotoilla. Ryhmästämme tuleekin yksi esitys aluetalouden edistämiseksi eräältä alueelta.

Tällaisia keinoja on runsaasti yleisen kiinteistöveroprosentin alentamisesta kaikenpuoliseen byrokratian helpottamiseen, toki kaupunki voi myös miettiä keinoja auttaa työttömiä kohtaamaan avoimia työpaikkoja. Tässä on suuri haaste jos maakuntauudistus toteutuu, koska elinvoimapalvelut ovat uudistuksessa jäämässä maakunnan hoidettavaksi, eivät kuntien.

Vaikka velanottoa ei viime vuosina ole ollutkaan, ei tule tuudittautua tähän tilanteeseen, vaan opetella entistä paremmin hyödyntämään kaupungin työntekijöiden osaamista palvelurajapinnoissa, ja kehittämällä ennakkoluulottomasti tälläkin tavalla toimintaamme.

Nyt pystyimme tekemään talousarvion ilman verojen nostamisia, jos opimme toimimaan tehokkaammin, on tämä mahdollista myös tulevaisuudessa, mieluummin tietenkin niin että voimme tarjota palvelut ja pystyä laskemaan veroja, kuten asumisen kiinteistöveroa, tällaisista uskomme syntyvän myönteistä kierrettä.

Toivotamme hyvää yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken vuodelle 2019!

Lisätietoja: Juha Vuorio, puh 040 500 6955

Kirjoitettu 21.12.2018

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa