Talousarvio vuodelle 2017

Ensin yleistä
Yritysten ja työllisyyden kannalta kaupunkimme taloustilanne näyttäisi olevan ainakin lievästi paranemassa. Työllisyys ei enää huonone ja näyttäisi olevan nyt kääntymässä hyvään suuntaan.
Lainanotto on pysynyt kuta kuinkin valtuustosopimuksen rajoissa. Joka tarkoittaa suurta vuosittaista alijäämää, ja tämä ei tietenkään ole asia, joka voi jatkua ajasta ikuisuuteen.
Emme voi kuitenkaan pelkästään kuristamalla korjata taloutta. Tärkeä työkalu tässä on elinvoimaisuuden parantaminen monipuolista yritystoimintaa edistämällä.
Myös tarkan markan taloudenpidon jatkaminen kahden suurimman lautakunnan menoissa on erittäin tärkeää. Ilman hyvinvointipalveluiden sekä sivistys- ja kulttuuripalveluiden hyvää suunnittelua ja työntekijöiden tunnollista työskentelyä nykyinenkin tilanne olisi selvästi huonompi. Tästä nöyrä kiitos. Mutta työtä tulee edelleen jatkaa.
Myös toiminta esimerkiksi yhdyskunta- ja rakennuspalveluissa on auttanut kaupunkia sekä budjetin että elinvoimaisuuden kautta.
Erittäin tärkeää on panostaa nuoriin varmistaen heille kohtuullisia mahdollisuuksia löytää koulutus- ja työpaikkoja kaikilta kolmelta sektorilta. Lisäksi nämä tulee tehdä siten, että pystymme ehkäisemään mahdollisimman hyvin nuorten syrjäytyminen tarjoten heille tätä parempia elämänpolkuja.
Verot
Syksyinen veropäätös on mielestämme virhe. Tälläkin hetkellä kiinteistöt tuottavat yhdyskunta- ja rakennuslautakuntien kautta kaupungille voittoa. Tämä sisältää kuuluisat aurausmaksutkin. Tämän lisäksi kaupunki tulouttaa vuosittain jopa kymmeniä miljoonia asumiseen ja kiinteistöihin liittyvistä liikelaitoksista ja yhtiöistä. Ja tämän kaiken lisäksi on siis tuo kiinteistövero, joka tuottaa tällä hetkellä 47 miljoonaa euroa vuodessa, kasvaen edelleen kymmenellä miljoonalla. Tämä kiinteistöveron jatkuva ja tarpeeton nouseminen aiheuttaa monille pienituloisille omassa talossa asuvalle usein kohtuuttomia tilanteita.

Kouluverkko
Kesäkuun valtuustossa päätimme kouluverkosta. Kouluverkkopäätöksen tapaisia asioita käydään tyypillisesti kerran valtuustokautena läpi ja se on tavallaan suoraviivaista toimintaa, jossa reagoidaan kaupungin kehittymiseen ja väestömäärien suhteiden muutoksiin. Toki hyvä suunnittelu vähentää tällaisten isompien päätösten tarvetta. Nyt tehty päätös oli hyvä ja se turvaa elinvoimaisuutta koko kaupunkimme alueella.
Kouluverkkoratkaisussa turvataan reuna-alueilla lukiot ja paikalliset muut koulut kuten Kiimingin Jokirannan ja Oulunsalon Salonpään koulutoimintojen jatkumiset suunnilleen nykyisellä tavalla ala- ja yläkoulujen oppilaiden tarpeisiin. Raksilan lukioon tulee nyt puolestaan hyvästi kasvunvaraa lisääntyvälle lukiolaisten määrälle.
Onneksi kaupunkimme väestömäärä on kasvussa erityisesti lasten ja nuorten osalta. Tämä tarkoittaa, että kouluja ei monessakaan paikassa tarvitse lopettaa ainakaan oppilaiden vähäisen määrän takia.
Uusista kasvavista alueista voi mainita Hiukkavaaran, jossa uusi monitoimitalo on valmistumassa ja jonka alueella toimii edelleen hyvässä kunnossa oleva Sanginsuun alakoulu. Valtuuston vuoden takainen päätös turvata alakoululaisille lähikoulu velvoittaa meidät katsomaan Sanginsuun koulun tilanteen vielä kerran. Tähän on nyt hyvä kirjaus talousarviossa olemassa ja sen mukaan sivistys- ja kulttuurilautakunta tulee arvioimaan tilanteen kertaalleen ja toivommekin, että ei turhaan tehdä etupainotteisesti peruuttamattomia päätöksiä tämän suhteen.

Hyvinvointi
Hyvinvointikeskukset ovat lähteneet pääsääntöisesti hyvin käyntiin. Sen sijaan hyvinvointipisteiden määrittely jäi kesken, eikä tätä ole vielä ainakaan poliittisten päättäjien toimesta linjattu. Tämä on kummallista, koskapa kahden vuoden takaisen talousarviokäsittelyn mukaisesti tämä olisi pitänyt tehdä jo vuosi sitten. Jostain syystä ei ole tehty.
Yhtenä isona kysymyksenä on Rajakylän ja Kaijonharjun nykyisten terveysasemien kohtalo tulevaisuudessa. Noiden puuttuvien hyvinvointipistemääritysten takia Perussuomalaiset vaativat Tuiran hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman puitteista kokonaisvaltaista lähestymistä, jossa katsottaisiin mm. tätä pohjoista aluetta kokonaisuutena. Kaikki muut poliittiset ryhmät vastustivat tällaista tarkastelua.

Johtamisjärjestelmä
Kaupungin johtamisjärjestelmää on virtaviivaistettu, mutta työ on edelleen kesken. Työtä tulee jatkaa samalla, kun valmistaudutaan maakuntauudistukseen. Siltä osin kuin toimintoja siirtyy maakunnalle, tulee huomioida erilaisten omaisuuserien mahdollisimman oikeudenmukainen käsittely omistajien eli kaupunkilaisten kannalta.
Monien liikelaitosten muuttuminen yhtiöiksi näyttäisi olevan osa tätä maakuntauudistuksen prosessia.
Myös siirtyvien työntekijöiden asema tulee varmistaa oikeudenmukaiseksi.
Henkilöstö on joka tapauksessa avainasemassa toimintojen onnistumisessa asiakasrajapinnassa, joka usein on kaiken toiminnan tarkoitus.

Yhdyskuntarakenne
Joukkoliikenne on meidän kaikkien iloksi tullut suositummaksi ja vuosi sitten käyttöön otettu budjetäärinen nettositovuus on tässä tilanteessa osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, koskapa se mahdollistaa lisääntyneiden tuottojen siirtämisen suoraan joukkoliikenteen kehittämiseen.
Muistutamme vielä Oulun merellisyydestä nimenomaan veneilyn, vesillä liikkumisen, venesatamien ja meritapahtumien näkökulmasta. Tämä puoli on viime vuosikymmeninä ollut huonossa jamassa, mutta onneksi tässä näyttäisi olevan ainakin tahtotilassa jonkinlainen käänne tapahtumassa.
Toivomme, että myös Hietasaaren saarikokonaisuuden matkailu, virkistys- ja erilaisten luontoelämysten tarjonnat kehittyisivät ja lisääntyisivät. Tämä edellyttää tasapainoilua monien asioiden välillä ja tämän takia esimerkiksi uutta asuntorakentamista emme kannata Hietasaaren kokonaisuuteen.
Sen sijaan esimerkiksi Hollihaan ja sen edustan saarien käyttö asuntorakentamiseen vaikuttaisi paremmalta suunnitelmalta. Alueen virkistyskäyttöhän mahdollistuisi edelleen.
Muutoinkin kannatamme kaupungin keskustan kehittämistä esimerkiksi liikennekeskuksen ja torin alueilla. Torikokonaisuus tulee kuitenkin säilyttää ihmisten kohtaamispaikkana ja on tärkeää parantaa sen merellisyyttä.
Tuleva valtuustokausi
Tuleva valtuustokausi tulee olemaan haasteellisempi kuin tämä nykyinen. Perussuomalainen valtuustoryhmä tavoittelee hyvää yhteistyötä ryhmien välille myös tulevana kautena.

 

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa